Ostatnia modyfikacja: 25 lutego 2022

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie miniportalu, pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/89ff72e2-ed44-46ff-bcdd-770a68cb3017

(tam też zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem).