Ostatnia modyfikacja: 23 listopada 2022

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl)

(link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-955a5eb6-6a32-11ed-abdb-a69c1593877c; numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00452978/01)

Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem).