Ostatnia modyfikacja: 14 lutego 2022

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie miniportalu, pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/77610ada-c640-4254-b7ae-6c17b51d5bc7

(tam też zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzony postępowaniem).