Ostatnia modyfikacja: 18 września 2022

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie miniportalu, pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/428b6cd4-6288-43b2-a610-b91554344185  (tam też zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem).”