Ostatnia modyfikacja: 6 kwietnia 2022

Rozpoczynamy kurs „Uprawnienia SEP 1kV”. Kurs zrealizowany zostanie przez Ośrodek Szkolenia przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Wrocławski, ul. Piłsudskiego 74, Wrocław.

Po państwa licznych uwagach wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi:

– zajęcia będą odbywały się wyłącznie w poniedziałki od godz. 17:45

– rozpoczęcie kursu przewidziane jest na 4.04.2022 r.

– w związku z faktem, iż dużą grupę uczestników stanowią maturzyści, kurs zostanie zawieszony na czas trwania matur (4-20.05) i będzie kontynuowany po maturach (od 23.05)

Jednocześnie informuję, że uczestnikami kursu będą uczniowie Elektronicznych Zakładów Naukowych oraz Zespołu Szkół Logistycznych (sumarycznie 15 os.).

Przed przystąpieniem do udziału w kursie wszyscy uczestnicy zobowiązani są do podpisania:

  • deklaracji uczestnictwa w projekcie
  • umowy uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym

UWAGA: bardzo proszę pierwszego dnia kursu tj. 4.04.2022 stawić się punktualnie o godz. 17:45 w Ośrodku Szkolenia przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Wrocławski, ul. Piłsudskiego 74, Wrocław – sala wykładowa 220 w budynku NOT-u w celu podpisania ww. dokumentów. Proszę o zabranie ze sobą dowodów osobistych.

WAŻNE: uczniowie, którzy nie podpiszą deklaracji uczestnictwa oraz umowy uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym nie będą mogli przystąpić do udziału w kursie.

Przypominamy, że kurs „Uprawnienia SEP 1kV” trwa 28 godz. edukacyjnych. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego udziału w kursie i przystąpienia do egzaminu zewnętrznego przed zewnętrzną komisją kwalifikacyjną, po zdaniu którego uzyskają świadectwo potwierdzające nabycie kwalifikacji (uprawnienia elektryczne G1).