Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2022

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Dozoru Technicznego wyznaczył termin egzaminu zewnętrznego po kursie „Obsługa wózków widłowych” na dzień 31.05.2022 godz. 10:15.

Obecność na egzaminie jest obowiązkowa. Bardzo proszę o zabranie ze sobą dowodu osobistego.