Ostatnia modyfikacja: 14 kwietnia 2021

Drodzy uczniowie – uczestnicy projektu „Bliżej zawodu”,

Informujemy, że kurs kwalifikacyjny „Uprawnienia SEP 1kV” na który zostaliście zakwalifikowani w ramach projektu „Bliżej zawodu” rozpocznie się w maju 2021.

Obecnie jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy kursu.

Przypominamy, że kurs „Uprawnienia SEP 1kV” trwa 25 godz. edukacyjnych.

Harmonogram realizacji kursu zostanie dopasowany do potrzeb uczniów (zajęcia zaplanowane zostaną w dni robocze po lekcjach lub w soboty).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po zakończeniu kursu przystąpią do egzaminu zewnętrznego przed zewnętrzną komisją kwalifikacyjną, po zdaniu którego uzyskają świadectwa potwierdzające nabycie kwalifikacji (uprawnienia elektryczne G1).

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie – kurs odbędzie się stacjonarnie.

W przypadku utrzymania się trudnej sytuacji epidemiologicznej oraz przedłużenia obecnie panujących obostrzeń – dopuszczamy możliwość realizacji kursu w formie zdalnej (kurs on-line w czasie rzeczywistym).

Przed przystąpieniem do udziału w kursie wszyscy uczestnicy zobowiązani są do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (dokument dostępny na stronie https://www.ckz.edu.pl/index.php/blizej-zawodu/#1575139188942-ea34ab52-04fe ) oraz umowy uczestnictwa w kursie (obecnie pracujemy nad wzorem tego dokumentu).

W razie pytań – zachęcamy do kontaktu.