Ostatnia modyfikacja: 22 marca 2022

Drodzy uczniowie – uczestnicy projektu „Bliżej zawodu”,

Informujemy, że kurs „Obsługa wózków widłowych” na który zostaliście zakwalifikowani w ramach II edycji projektu „Bliżej zawodu” rozpocznie się dn. 28.03.2022 o godz. 16:30

Szczegółowy harmonogram kursu jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ckz.edu.pl w zakładce Projekty unijne.

Przed przystąpieniem do udziału w kursie wszyscy uczestnicy zobowiązani są do podpisania:

  • deklaracji uczestnictwa w projekcie
  • umowy uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym

WAŻNE: z przyczyn organizacyjnych uczniowie zostaną podzieleni na dwie grupy na czas realizacji zajęć praktycznych. Pierwszego dnia kursu będą zbierane zapisy do odpowiedniej grupy.

UWAGA: bardzo proszę pierwszego dnia kursu tj. 28.03.2022 stawić się punktualnie o godz. 16:30 w firmie DANTON – Szkolenia Operatorów przy ul. Lotniczej 100 w celu podpisania ww. dokumentów. Proszę o zabranie ze sobą dowodów osobistych.

WAŻNE: uczniowie, którzy nie podpiszą deklaracji uczestnictwa oraz umowy uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym nie będą mogli przystąpić do udziału w kursie.

Przypominamy, że kurs „Obsługa wózków widłowych” trwa 42 godz. edukacyjne. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po zakończeniu kursu przystąpią do egzaminu zewnętrznego przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają legitymację UDT potwierdzającą nabycie kwalifikacji oraz umożliwiającą podjęcie pracy w charakterze operatora wózka widłowego.