Ostatnia modyfikacja: 29 stycznia 2021

Wkrótce rozpoczynamy rekrutację do I edycji projektu „Bliżej zawodu”!

Chcesz wziąć udział w projekcie? Sprawdź, czy spełniasz niezbędne kryteria:

  • jesteś osobą bierną zawodowo tzn. uczniem, który uczy się w systemie dziennym?
  • jesteś uczniem szkoły biorącej udział w projekcie*?
  • kształcisz się w jednej z kluczowych dla Dolnego Śląska branż w jednym z wymienionych obszarów kształcenia: motoryzacyjny, elektryczno-energetyczny, mechatroniczno-elektroniczny, budowlany, transportowo-spedycyjno-logistyczny, informatyczny, turystyczno-gastronomiczny, usługowy (fryzjerstwo, poligrafia, ortopedia) ?
  • w chwili przystąpienia do stażu/praktyki zawodowej lub kursu kwalifikacyjnego będziesz w wieku 15-22 lata?

Ponadto, jeśli Twoja kariera zawodowa nie jest Ci obojętna, chcesz podnieść swoje kwalifikacje, zależy Ci na zdobyciu doświadczenia zawodowego a dodatkowo chciałbyś „dorobić” do kieszonkowego – projekt „Bliżej zawodu” stworzony jest właśnie dla Ciebie!

W ramach naszego projektu oferujemy płatne staże/praktyki zawodowe realizowane u lokalnych przedsiębiorców oraz kursy kwalifikacyjne – Uprawnienia SEP 1kV oraz Obsługa wózków widłowych.

Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce O projekcie oraz u nauczyciela Twojej szkoły pełniącego funkcję Lidera szkolnego w projekcie „Bliżej zawodu”.

UWAGA: Rekrutacja do projektu rozpocznie się 4.02.2021 i potrwa do 12.02.2021 włącznie!

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji wraz z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdziesz w zakładce Rekrutacja – uczniowie.

*Technikum Nr 15, Technikum nr 2 i Branżowa szkoła I st. nr 2 w Zespole Szkół Nr 2, Technikum nr 9 i Branżowa szkoła I st. nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych, Technikum nr 16 w Zespole Szkół Nr 3, Technikum nr 12 i Branżowa szkoła I st. nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych, Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych, Technikum nr 5 i Branżowa szkoła I st. nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5, Technikum Nr 18, Technikum Nr 19