Ostatnia modyfikacja: 29 czerwca 2021

Drodzy uczniowie,

Uprzejmie informujemy, iż egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego po kursie „Obsługa wózków widłowych” odbędzie się dn. 6.07.2021r. o godz. 10:00.

Uczniowie, którzy pomyślnie zdadzą egzamin – zdobędą kwalifikacje operatora wózka widłowego oraz otrzymają imienne legitymacje UDT.

W sprawie szczegółów dot. egzaminu zachęcam do kontaktu z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego.

Uczestnictwo w egzaminie jest obowiązkowe!