Ostatnia modyfikacja: 20 maja 2021

Drodzy uczniowie – uczestnicy projektu „Bliżej zawodu”,

Informujemy, że kurs kwalifikacyjny „Obsługa wózków widłowych” na który zostaliście zakwalifikowani w ramach projektu „Bliżej zawodu” rozpocznie się dn. 25.05.2021.

Szczegółowy harmonogram kursu jest dostępny pod linkiem: https://www.ckz.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/Harmonogram_kursu_Obs%C5%82uga_w%C3%B3zk%C3%B3w_wid%C5%82owych.pdf

Przed przystąpieniem do udziału w kursie wszyscy uczestnicy zobowiązani są do podpisania:

  • deklaracji uczestnictwa w projekcie
  • umowy uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym

Proszę wyłącznie o zapoznanie się ze wzorami ww. dokumentów dostępnymi poniżej. Proszę o ich nie drukowanie i nie uzupełnianie!

UWAGA: bardzo proszę pierwszego dnia kursu tj. 25.05.2021 stawić się o godz. 15:45 w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego przy ul. Biskupiej 10a w celu podpisania ww. dokumentów.

WAŻNE: uczniowie, którzy nie podpiszą deklaracji uczestnictwa oraz umowy uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym nie będą mogli przystąpić do udziału w kursie.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po zakończeniu kursu przystąpią do egzaminu zewnętrznego przed zewnętrzną komisją kwalifikacyjną, po zdaniu którego zdobędą kwalifikacje operatora wózka widłowego.