Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2022

Rozpoczynamy rekrutację do II edycji projektu „Bliżej zawodu”.

Jeśli:

  • Twoja kariera zawodowa nie jest Ci obojętna
  • chcesz podnieść swoje kwalifikacje
  • zależy Ci na zdobyciu doświadczenia zawodowego
  • chcesz dorobić do „kieszonkowego”

A ponadto spełniasz warunki uczestnictwa w projekcie tj.:

  • jesteś w wieku 15-22 lata
  • uczysz się w jednej ze szkół objętych projektem*
  • kształcisz się w jednym z następujących obszarów kształcenia: motoryzacyjny, elektryczno-energetyczny, mechatroniczno-elektroniczny, budowlany, transportowo-spedycyjno-logistyczny, informatyczny, turystyczno-gastronomiczny, usługowy (fryzjerstwo, poligrafia, ortopedia)

Projekt „Bliżej zawodu” jest stworzony dla Ciebie!

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja-uczniowie” oraz u nauczyciela Twojej szkoły pełniącego funkcję Lidera szkolnego.

UWAGA: Rekrutacja rozpocznie się 10.01.2022 i potrwa do 21.01.2022 włącznie!

WAŻNE: Jeśli byłeś uczestnikiem I edycji projektu „Bliżej zawodu” i brałeś udział w stażu lub kursie kwalifikacyjnym – nie możesz wziąć udziału w II edycji projektu.

* Technikum Nr 15, Technikum nr 2 i Branżowa szkoła I st. nr 2 w Zespole Szkół Nr 2, Technikum nr 9 i Branżowa szkoła I st. nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych, Technikum nr 16 w Zespole Szkół Nr 3, Technikum nr 12 i Branżowa szkoła I st. nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych, Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych, Technikum nr 5 i Branżowa szkoła I st. nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5, Technikum Nr 18, Technikum Nr 19