Ostatnia modyfikacja: 14 kwietnia 2021

Drodzy uczniowie – uczestnicy projektu „Bliżej zawodu”,

Informujemy, że kurs kwalifikacyjny „Obsługa wózków widłowych” na który zostaliście zakwalifikowani w ramach projektu „Bliżej zawodu” rozpocznie się w maju 2021.

Obecnie jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy kursu.

Przypominamy, że kurs „Obsługa wózków widłowych” trwa min. 35 godz. edukacyjnych.

Harmonogram realizacji kursu zostanie dopasowany do potrzeb uczniów (zajęcia zaplanowane zostaną w dni robocze po lekcjach lub w soboty).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po zakończeniu kursu przystąpią do egzaminu zewnętrznego przed zewnętrzną komisją kwalifikacyjną, po zdaniu którego zdobędą kwalifikacje operatora wózka widłowego.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie – kurs odbędzie się stacjonarnie.

W przypadku utrzymania się trudnej sytuacji epidemiologicznej oraz przedłużenia obecnie panujących obostrzeń – dopuszczamy możliwość realizacji części teoretycznej kursu w formie zdalnej (kurs on-line w czasie rzeczywistym) oraz części praktycznej w formie stacjonarnej.

Przed przystąpieniem do udziału w kursie wszyscy uczestnicy zobowiązani są do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (dokument dostępny na stronie https://www.ckz.edu.pl/index.php/blizej-zawodu/#1575139188942-ea34ab52-04fe ) oraz umowy uczestnictwa w kursie (obecnie pracujemy nad wzorem tego dokumentu).

W razie dodatkowych pytań – zachęcamy do kontaktu.