ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na dostawę wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych do wychowania fizycznego w podziale na cztery zadania

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawcówdo dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniemo zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych do wychowania fizycznego w podziale na cztery zadania Zadanie 1 Dostawa wraz z montażem 21 monitorów interaktywnych do wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zadanie 2 Dostawa sprzętu TIK do wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zadanie 3 Dostawa sprzętu TIK do Szkoły podstawowej nr 80 we Wrocławiu Zadanie 4 Dostawa pomocy dydaktycznych do wychowania fizycznego do Szkoły podstawowej nr 12 we Wrocławiu Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do poszczególnych placówek w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określonew dokumentacji przetargowej). Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła” współfinansowanegoz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 TERMIN ZŁOŻENIA OSZACOWANIA Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:…

Zaproszenie potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia na usługę organizacji wycieczek krajoznawczych

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawcówdo dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniemo zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na zorganizowaniu wycieczek krajoznawczych dlauczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław w podziale na 4 zadania. Zadania: Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1  do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określone w dokumentacji przetargowej). Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Międzykulturowa Szkoła” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 TERMIN ZŁOŻENIA OSZACOWANIA Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 18.08.2023do godziny 14:00 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto. Wykonawca uwzględni w stawkach, które poda w szacowaniu wartości zamówienia, wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym – w przypadku…

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na dostawę pomocy edukacyjnych i materiałów papierniczych w podziale na dwa zadania do 27 wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawcówdo dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniemo zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa pomocy edukacyjnych i materiałów papierniczych w podziale na dwa zadania do 27 wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zadanie 1 – Dostawa pomocy edukacyjnych Zadanie 2 – Dostawa materiałów papierniczych Termin wykonania zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do poszczególnych placówek w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia. (UWAGA: Zamawiający informuje, iż warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy realizacji, mogą ulec nieznacznym zmianom – zostaną one ostatecznie określonew dokumentacji przetargowej). Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 TERMIN ZŁOŻENIA OSZACOWANIA Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 07.08.2023na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 3a i 3b do niniejszego zaproszenia. Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy…

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na dostawę wyposażenia TIK dla 20 wrocławskich szkół Gminy Wrocław – przedłużenie terminu do 26.06.2023

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia dla przedmiotowego zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie iż, zaproszenie niniejsze nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a złożone oszacowanie nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego – procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zadanie 1 Dostawa 145 szt. laptopów i 86 szt. tabletów do 17 wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” Liceum Ogólnokształcące nr V  im. gen. Jakuba Jasińskiego Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie Szkoła Podstawowa nr 18 – Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 18 Szkoła Podstawowa nr 32 – Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 21 Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk pil. Bolesława Orlińskiego Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie Zespół Szkół Gastronomicznych Zespół Szkół nr 2 Zadanie 2 Dostawa 17 szt. czytników podręczników elektronicznych i 49 szt. tłumacz elektronicznych do 13 wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych Liceum Ogólnokształcące nr I im….

CKZ © 2024
Skip to content