Ostatnia modyfikacja: 26 listopada 2018

Dn. 30.10.2018 odbyliśmy wizytę monitoringową w Zespole Szkół Gastronomicznych w celu sprawdzenia wyposażonej w ramach projektu „Weź kurs na staż!” pracowni sporządzania potraw i napojów. Pracownia wyposażona została w piec konwekcyjno-parowy RATIONAL model SCC-101E.

Zajęcia prowadzone w pracowni sporządzania potraw i napojów prowadzone są dla uczniów Branżowej szkoły I stopnia kształcących się w zawodzie kucharz, oraz uczniów Technikum nr 9 , kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, oraz w zawodzie kelner. Uczniowie oraz nauczyciele wykorzystują zakupiony piec konwekcyjno-parowy podczas realizacji przedmiotów takich jak technologia gastronomiczna, pracownia gastronomiczna oraz pracownia sporządzania potraw i napojów.

Wzbogacenie szkoły o ww. sprzęt pozwoli na spełnienie aktualnych wymogów dotyczących kształcenia, opisanych w rekomendowanym przez KOWEZiU wyposażeniu pracowni nauki zawodu. Zakupiony piec pozwala na sprawniejszą realizację zajęć (np. przygotowywanie większej ilości dań w jednym czasie, brak konieczności dzielenia receptury potraw), a ponadto zwiększa ich atrakcyjność i efektywność. Zostanie on wykorzystany także podczas odbywającego się dn. 27.11.2018 Dolnośląskiego Konkursu Potraw Regionalnych, a także podczas innych wewnętrznych i zewnętrznych konkursów. Zakupiony sprzęt spełnia aktualne wymogi dot. kształcenia, opisane w rekomendowanym przez KOWEZiU wyposażeniu pracowni nauki zawodu.