Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2019

Dostępne są już wyniki rekrutacji nauczycieli/instruktorów zawodu na kursy specjalistyczne w ramach projektu „Weź kurs na staż! Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego we wrocławskich szkołach zawodowych”.

W związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), informacja o zakwalifikowaniu na dany kurs zostanie przesłana do nauczycieli mailowo do dnia 18 stycznia. Prosimy o bieżące sprawdzanie swoich skrzynek mailowych.

UWAGA! Kolejnym krokiem jest złożenie dokumentu warunkującego udział w projekcie, tj. Deklaracji uczestnictwa wraz z niezbędnymi oświadczeniami w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30 stycznia 2019.

Ww. dokumenty dostępne są na stronie:
http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/wez_kurs_na_staz/rekrutacja/rekrutacja-nauczyciele