Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2019

Firma FAT s. a. specjalizująca się w produkcji tokarek manualnych oraz sterowanych numerycznie przyjęła na staż w ramach projektu „Weź kurs na staż!” czworo uczniów. Troje z nich kształci się w zawodzie technik mechatronik (w Lotniczych Zakładach Naukowych i Zespole Szkół Nr 18), a jeden z nich kształci się w zawodzie elektromechanik (w Zespole Szkół Nr 18). Podczas stażu uczniowie zapoznają się z dokumentacją maszyn i urządzeń na terenie zakładu oraz wykonują ich standardowe przeglądy pod okiem opiekunów. Ponadto zaznajamiają się m.in. z dokumentacją techniczną, schematami elektrycznymi i schematami napędów mechanicznych. Celem realizowanego stażu jest przybliżenie uczniom pracy na stanowisku w branży mechatronicznej i elektromechanicznej.