Ostatnia modyfikacja: 25 lipca 2018

Drodzy stażyści! Mamy nadzieję, że staże przebiegają pomyślnie i w dobrej atmosferze, i powoli wdrażacie się do pracy.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji nt. zakończenia stażu.
Po zakończonym stażu zapraszamy do Naszego biura (Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, pok. 408).

Proszę przynieść ze sobą:

1) listę obecności
2) dziennik stażu
3) zaświadczenie o odbyciu stażu

Proszę sprawdzić prawidłowość przygotowanych dokumentów:

Lista obecności
Na liście obecności każdego dnia podpisuje się stażysta, a pod listą opiekun stażu (czytelny podpis opiekuna + pieczątka, jeśli posiada). Lista obecności musi być zgodna z ustalonym uprzednio harmonogramem stażu.

Dziennik stażu
Każdego dnia stażysta opisuje swoje zadania, a opiekun podpisuje się. Opiekun wypełnia „Podsumowanie stażu” na ostatniej stronie.

Zaświadczenie o odbyciu stażu
Wypełnia je komputerowo pracodawca. Wymagany jest podpis opiekuna oraz podpis pracodawcy + pieczątka pracodawcy. Jako pracodawca może podpisać się osoba, która podpisywała umowę (np. prezes, dyrektor) lub (jeśli nie ma tej osoby w siedzibie firmy) może to być osoba upoważniona, osoba koordynująca staże, np. dyrektor operacyjny, kierownik działu.

WAŻNE: Jako opiekun stażysty w w/w dokumentach może podpisywać się wyłącznie osoba wskazana jako opiekun w umowie stażowej.
Wynagrodzenie za zrealizowany staż wypłacone zostanie na podany w umowie stażowej nr konta najpóźniej do 2 tygodni od daty rozliczenia się z dokumentacji w Naszym biurze.