Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2019

Zupełnie wyjątkowy staż w Centrum Technologii Audiowizualnych realizuje jeden z uczniów Elektronicznych Zakładów Naukowych, kształcący się w kierunku technik informatyk. Uczeń pracuje m.in. na planie filmowym, gdzie mocno wspiera produkcję filmową w temacie sprzętu, nagłośnienia, okablowania. Zajmuje się także transferem danych, współpracą przy tworzeniu ścieżek dźwiękowych i testami urządzeń AV. Poza planem filmowym do obowiązków ucznia należą czynności takie jak dokumentacja sieci AV oraz dokumentacja techniczna i testowanie programów w technologiach .NET, processing, python, Max/MSP i wiele innych.