Ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2019

28 listopada 2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego, Firma Nestle z partnerami: Ambasada Austrii, Polska – Szwajcarska Izba, Konfederacja Lewiatan, zorganizowała konferencje Szkoły Zawodowe dla Biznesu. W konferencji wzięło udział 70 uczestników: przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, eksperci ds. szkolnictwa zawodowego, dyrektorzy szkół zawodowych i centrów kształcenia praktycznego, Kierownicy HR fabryk Nestlé, przedstawiciele biznesu, dziennikarze. Najważniejsze rezultaty to wypracowanie mapy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce, a w niej:

• Kampania społeczna zmieniająca wizerunek szkół zawodowych (odpowiadająca na zmieniające się potrzeby rynku, przemysł 4.0)
• Założenie nowych profesjonalnych Centrów Kształcenia Praktycznego w regionach
• Wzmocnienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych
• Poprawa infrastruktury szkół zawodowych (doposażenie w profesjonalny sprzęt)
• Mapowanie, kompetencji, umiejętności i zawodów przyszłości