Ostatnia modyfikacja: 16 lutego 2017

W dniu 9 lutego w CKP, po raz kolejny, został zorganizowany dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. Głównym punktem programu była debata. Jej uczestnicy zapoznali się z materiałami na temat ochrony przed cyberprzemocą oraz zasadami bezpieczeństwa w sieci. Ponadto w ramach akcji informacyjnej na tablicach zamieszczono plakaty i ulotki o roli każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Centrum otrzymało od organizatorów zdarzenia: Polskie Centrum Programu Safer Internet – zaświadczenie i podziękowania za włączenie się w tegoroczne obchody DBI, które przyczyniają się do zwiększania poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu.