Ostatnia modyfikacja: 6 grudnia 2019

W dniu 20.10.2017r. odbyła się w Centrum Kształcenia Praktycznego organizowana przez doradców zawodowych już IX Konferencja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Temat konferencji „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje” dedykowany był uczniom gimnazjum. Dlatego oprócz szacownych gości – reprezentujących Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, Departament Edukacji, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i pracodawców, bardzo ważnymi uczestnikami konferencji byli stażyści z wrocławskich szkół zawodowych i uczniowie gimnazjum, którzy przygotowują się do wybrania kierunku dalszego kształcenia a w perspektywie wejdą na rynek pracy.

Konferencję otworzyła dyrektor CKP pani Anna Chołodecka. Wystąpienie Dziekana Dolnośląskiej Szkoły Wyższej dr hab. Pawła Rudnickiego spotkało się z żywym zainteresowaniem. Dynamiczna, barwna opowieść pana dr hab. Pawła Rudnickiego o ważnych narzędziach w edukacji młodzieży na przykładzie badań przeprowadzonych w Finlandii, Szwecji i Norwegii pod tytułem „Troska i elastyczność jako narzędzia partnerów w kształtowaniu młodzieży. Konteksty wsparcia edukacyjnego w rozwoju talentów oraz kształtowaniu umiejętności i kompetencji oczekiwanych na rynku pracy”, została przez uczestników nagrodzona rzęsistymi brawami. W dalszej części konferencji odbył się panel dyskusyjny, w którym jej moderator dr hab. Paweł Rudnicki postawił pytanie „Jak zamieniać talenty na kompetencje?” i skierował je do przedstawiciela Departamentu Edukacji, pani Kierownik Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych UM Wrocławia Magdaleny Lazopoulos, dyrektorów szkół zawodowych, pracodawców, nauczyciela zawodu i biorących udział w panelu zaproszonych stażystów Wiktora Chabika, Marcina Nowakowskiego i Michała Truttino uczniów EZN. W podsumowaniu dyskusji zwrócono uwagę na to, że stworzenie warunków do przekuwania posiadanych przez uczniów talentów i umiejętności na oczekiwane kompetencje, to wyzwanie dla wszystkich partnerów w edukacji młodzieży min. władz oświatowych, pracodawców, nauczycieli i przedstawicieli instytucji wspierających przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. Przedstawione w wykładzie pana Dziekana dr hab. Pawła Rudnickiego narzędzia – troska i elastyczność, zgodnie uznano, że stanowią motywatory aktywizujące uczniów do zdobywania doświadczeń i świadomego rozwoju. Konferencję zakończyła prezentacja pracowni CKP, w której uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z procesem toczenia niewielkich elementów przy wykorzystania nowoczesnej tokarki oraz obrabiarki sterowanej numerycznie CNC.