Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2017

W dniach 08-17.03.2017 r. w ramach „Programu współpracy miasta Wrocław oraz wrocławskich szkół z firmą Tauron w zakresie promocji i organizacji kształcenia zawodowego”, firma Tauron zorganizowała w swojej siedzibie przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, szkolenie pt. „AMI Smart City Wrocław” dotyczące działania i obsługi liczników w inteligentnym systemie pomiaru energii elektrycznej AMI Smart City.

Szkolenie w firmie Tauron - zdj.2W szkoleniu udział wzięli nauczyciele CKP oraz uczniowie klas 3TE, 3TA o profilu technik elektryk i klas 2e, 3e i 3em o profilu elektryk i elektromechanik. Spotkanie obejmowało wykład, na którym zaprezentowano strukturę, misję i zasięg działalności firmy, a następnie przedstawiono zasadę działania, zalety i sposób montażu inteligentnego systemu pomiaru energii elektrycznej AMI Smart City. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań.

Ostatnim punktem szkolenia była prezentacja omawianego systemu pomiarowego na modelu rzeczywistym. Uczestnicy mogli samodzielnie konfigurować ustawienia liczników i obserwować symulację działania układu pomiarowego energii elektrycznej.

Firma Tauron przekazała sześć nowoczesnych liczników pomiaru zużycia energii do pracowni instalacji elektrycznych w CKP.