ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Szacowanie wartości zamówienia „Opracowanie, wydruk, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych w podziale na 2 zadania”

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: Opracowanie, wydruk, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych w podziale na 2 zadania: Zadanie 1: Opracowanie, wydruk, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych do 41 szkół  uczestniczących w realizacji projektu pn.: „Klucz do przyszłości …”, oraz do siedziby Zamawiającego (wykaz szkół w zał. Nr 1). Zadanie 2: Opracowanie, wydruk, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych do 2 przedszkoli uczestniczących w realizacji projektu pn.: „Mali odkrywcy …”, oraz do siedziby Zamawiającego (wykaz przedszkoli w zał. Nr 1). Zamawiający tj. Gmina Wrocław, działająca przez Centrum Kształcenia Zawodowego – zaprasza potencjalnych Wykonawców do oszacowania wartości zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej: rlukaczyk@ckz.edu.pl w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 12.10.2020 r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

Usługa pn.: „Organizacja warsztatów eksperckich dla nauczycieli” w podziale na 5 zadań

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: Usługa pn.: „Organizacja warsztatów eksperckich dla nauczycieli” w podziale na 5 zadań: Zadanie 1:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich w zakresie realizacji zajęć interdyscyplinarnych dla 102 nauczycieliklas I-III ze szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, Zadanie 2:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich dla 40 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – Szkolenie dla nauczycieli chemii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, Zadanie 3:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich dla 40 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – Szkolenie dla nauczycieli biologii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, Zadanie 4:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich dla 14 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – Szkolenie dla nauczycieli fizyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, Zadanie 5:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich dla 29 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – Szkolenie dla nauczycieli geografii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica. Zamawiający tj. Gmina Wrocław, działająca przez Centrum Kształcenia Zawodowego – zaprasza potencjalnych Wykonawców do oszacowania wartości zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej: rlukaczyk@ckz.edu.pl w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 11.09.2020r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

„Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK do 2 przedszkoli w Gminie Wrocław” – w podziale na 7 zadań

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK do 2 przedszkoli w Gminie Wrocław” – w podziale na 7 zadań: Zadanie 1: Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych; Zadanie 2: Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych – oczyszczacze; Zadanie 3: Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych – pomoce dydaktyczne, zabawki, art. plastyczne; Zadanie 4: Dostawa pomocy dydaktycznych – zajęcia interdyscyplinarne; Zadanie 5: Dostawa pomocy dydaktycznych – logopedia; Zadanie 6: Dostawa pomocy dydaktycznych – zajęcia specjalistyczne; Zadanie 7: Dostawa sprzętu TIK. Zamawiający tj. Gmina Wrocław, działająca przez Centrum Kształcenia Zawodowego – zaprasza potencjalnych Wykonawców do oszacowania wartości zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w  formie elektronicznej: rlukaczyk@ckz.edu.pl w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 17.08.2020 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu pn.: „Usługa organizacji i przeprowadzeń szkoleń z podziałem na 2 zadania”

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: „Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń z podziałem na 2 zadania”: Zadanie nr 1 – Szkolenie pn.: „Kodowanie i programowanie w przedszkolu”, Zadanie nr 2 – Szkolenia doskonalące pn.: „Współpraca z rodzicami” „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu” „Rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach interdyscyplinarnych w przedszkolu z wykorzystaniem narzędzi TIK” Zamawiający tj. Gmina Wrocław, działająca przez Centrum Kształcenia Zawodowego – zaprasza potencjalnych Wykonawców do oszacowania wartości zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: W  formie elektronicznej: rlukaczyk@ckz.edu.pl W formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 31.07.2020 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu pn.: „Dostawa sprzętu specjalistycznego wraz z montażem i usługą szkoleniową z podziałem na 2 zadania”

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: „Dostawa sprzętu specjalistycznego wraz z montażem i usługą szkoleniową z podziałem na 2 zadania” Zadanie nr 1: Dostawa i montaż sprzętu TIK – Magiczny dywan wraz z realizacją usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia doskonalącego „Magiczny dywan w edukacji przedszkolnej”, Zadanie nr 2: Dostawa i montaż sprzętu specjalistycznego wraz z realizacją usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych pn.: „Biofeedback” „Metoda Warnkego” „Sensomotoryka” Zamawiający tj. Gmina Wrocław, działająca przez Centrum Kształcenia Zawodowego – zaprasza potencjalnych Wykonawców do oszacowania wartości zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: w formie elektronicznej: rlukaczyk@ckz.edu.pl w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 31.07.2020 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

CKZ © 2024
Skip to content