Ostatnia modyfikacja: 4 września 2020

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: Usługa pn.: „Organizacja warsztatów eksperckich dla nauczycieli” w podziale na 5 zadań:

Zadanie 1:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich w zakresie realizacji zajęć interdyscyplinarnych dla 102 nauczycieliklas I-III ze szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica,

Zadanie 2:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich dla 40 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – Szkolenie dla nauczycieli chemii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica,

Zadanie 3:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich dla 40 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – Szkolenie dla nauczycieli biologii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica,

Zadanie 4:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich dla 14 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – Szkolenie dla nauczycieli fizyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica,

Zadanie 5:  Organizacja i realizacja szkoleń w formie warsztatów eksperckich dla 29 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – Szkolenie dla nauczycieli geografii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica.

Zamawiający tj. Gmina Wrocław, działająca przez Centrum Kształcenia Zawodowego – zaprasza potencjalnych Wykonawców do oszacowania wartości zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  1. w  formie elektronicznej: rlukaczyk@ckz.edu.pl
  2. w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 11.09.2020r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.