Ostatnia modyfikacja: 8 lipca 2020

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:
dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TiK i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w projekcie pn.:

„Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. dostaw z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: mchmara@ckz.edu.pl; ktrebacz@ckz.edu.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 22 lipca 2020 r. do godz. 14:00