Ostatnia modyfikacja: 19 sierpnia 2020


W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK do 2 przedszkoli w Gminie Wrocław” – w podziale na 7 zadań:

  1. Zadanie 1: Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych;
  2. Zadanie 2: Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych – oczyszczacze;
  3. Zadanie 3: Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych – pomoce dydaktyczne, zabawki, art. plastyczne;
  4. Zadanie 4: Dostawa pomocy dydaktycznych – zajęcia interdyscyplinarne;
  5. Zadanie 5: Dostawa pomocy dydaktycznych – logopedia;
  6. Zadanie 6: Dostawa pomocy dydaktycznych – zajęcia specjalistyczne;
  7. Zadanie 7: Dostawa sprzętu TIK.

Zamawiający tj. Gmina Wrocław, działająca przez Centrum Kształcenia Zawodowego – zaprasza potencjalnych Wykonawców do oszacowania wartości zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  1. w  formie elektronicznej: rlukaczyk@ckz.edu.pl
  2. w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 17.08.2020 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.