Ostatnia modyfikacja: 8 października 2020

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: Opracowanie, wydruk, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1: Opracowanie, wydruk, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych do 41 szkół  uczestniczących w realizacji projektu pn.: „Klucz do przyszłości …”, oraz do siedziby Zamawiającego (wykaz szkół w zał. Nr 1).

Zadanie 2: Opracowanie, wydruk, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych do 2 przedszkoli uczestniczących w realizacji projektu pn.: „Mali odkrywcy …”, oraz do siedziby Zamawiającego (wykaz przedszkoli w zał. Nr 1).

Zamawiający tj. Gmina Wrocław, działająca przez Centrum Kształcenia Zawodowego – zaprasza potencjalnych Wykonawców do oszacowania wartości zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  1. w  formie elektronicznej: rlukaczyk@ckz.edu.pl
  2. w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 12.10.2020 r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.