ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Pola Nadziei

W dniu 3 listopada 2015 r. Centrum Kształcenia Praktycznego włączyło się w akcję „POLA NADZIEI”. POLA NADZIEI to instytucja charytatywna, która zwraca uwagę na los osób terminalnie chorych. Ma ona na uwadze edukację społeczeństwa oraz zbiórkę funduszy na opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi. Pierwsza część akcji polegała na posadzeniu cebulek żonkili. Finał akcji odbędzie się wiosną, gdy zakwitną żonkile. Będzie to kwesta, a zebrane fundusze przeznaczone zostaną na opiekę nad nieuleczalnie chorymi. Młodzież uczęszczająca na zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z pedagogiem Ewą Wolniak i pracującą w zespole wychowawczym Magdaleną Dziurzyńską posadziła ok. 100 cebulek żonkili na rabatce przygotowanej przez pana Dominika Gieronia, pracownika Centrum.

Uczniowie CKP na zajęciach praktycznych w Control System

Centrum kształcenia Praktycznego podpisało porozumienie o współpracy z przedsiębiorstwem Control System. Od października 2015 r. uczniowie klasy trzeciej realizujący zajęcia w Centrum Kształcenia praktycznego w zawodzie elektromechanik, odbywają część programu w wymiarze po 5 godzin, przez 9 tygodni w firmie Control System. Korzystając z dokumentacji technicznej samodzielnie montują szafy sterownicze do systemów zapobiegania zadymieniu oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Nad całością prac kontrolę sprawuje i służy pomocą wykwalifikowany pracownik firmy. Opiekunem ze strony Centrum Kształcenia Praktycznego jest nauczyciel zawodu, pan Andrzej Kaczmarczyk.

Konferencja OTK 2015 „Poznaj swojego doradcę kariery”

W dniu 16.10.2015 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła się VIII konferencja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod nazwą „Poznaj swojego doradcę kariery”. W konferencji uczestniczyli: dyrektorzy szkół, pedagodzy, koordynatorzy doradztwa zawodowego na terenie gimnazjum oraz wrocławscy doradcy zawodowi i zaproszeni goście. Uroczystość otworzyła Pani dyrektor CKP Anna Chołodecka i zaprezentowała działania promocyjne wrocławskich doradców kariery oraz podjęła temat „Doradztwo i kształcenia zawodowe – szansą i wyzwaniem”. Następnie Pani Ewa Szczęch – dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych UM Wrocławia poruszyła ważne aspekty dotyczące szkolnego doradztwa zawodowego i jego promocji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli wrocławskich szkół. Gościem konferencji była także Pani dr Violetta Drabik-Podgórna z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłaszając prelekcję pod tytułem „Czy możliwe, aby poradnictwo zawodowe było atrakcyjne dla młodzieży? – czyli jak doradca może pokazać się z najlepszej strony”. Podczas konferencji szkolni doradcy zawodowi podzielili się z uczestnikami informacjami na temat swojej pracy z uczniami podczas warsztatów z planowania kariery (przedstawiając przykładowe ćwiczenia, arkusze zajęć, gry edukacyjne). Wystąpiły: Barbara Dziekońska-Łęga – Zespół Szkół nr 14, Dorota Cebulak, Jolanta Wydmuch – Gimnazjum nr 14, Jolanta Kruk, Marta Kaczmarczyk – CKP. W konferencji zabrał głos kierownik MOWAZ – Pan Zdzisław Kolan, informując o zmianach w zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Podsumowania dokonała Pani Magdalena Lazopoulos kierownik działu gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych UM Wrocławia.

Konferencja „Kształcenie zawodowe szansą i wyzwaniem” 2015

W dniu 22 września 2015 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. ”Kształcenie zawodowe szansą i wyzwaniem”. Program konferencji obejmował m.in. wystąpienie Pana Pawła Dębka z Instytutu Edukacji Społecznej- „Kształcenie zawodowe szansą i wyzwaniem”, Pani Anny Chołodeckiej dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu na temat doświadczenia w zakresie współpracy z pracodawcami oraz starszego wizytatora Pani Elżbiety Miodek.

Laboratorium Komputerowe DELCAM

3 lipca 2015 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy między CKP a firmą DELCAM z zakresu oprogramowania CAD/CAM. Celem współpracy jest budowanie długotrwałych relacji pomiędzy DELCAM a CKP, służące promowaiu marki DELCAM na polskim rynku oraz wsparciu CKP w nauczaniu „Metod Przygotowania Produkcji” przy użyciu programów CAD/CAM z rodziny Delcam.

CKZ © 2024
Skip to content