Ostatnia modyfikacja: 29 października 2015

Centrum kształcenia Praktycznego podpisało porozumienie o współpracy z przedsiębiorstwem Control System. Od października 2015 r. uczniowie klasy trzeciej realizujący zajęcia w Centrum Kształcenia praktycznego w zawodzie elektromechanik, odbywają część programu w wymiarze po 5 godzin, przez 9 tygodni w firmie Control System. Korzystając z dokumentacji technicznej samodzielnie montują szafy sterownicze do systemów zapobiegania zadymieniu oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Nad całością prac kontrolę sprawuje i służy pomocą wykwalifikowany pracownik firmy. Opiekunem ze strony Centrum Kształcenia Praktycznego jest nauczyciel zawodu, pan Andrzej Kaczmarczyk.