Ostatnia modyfikacja: 22 października 2015


W dniu 22 września 2015 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. ”Kształcenie zawodowe szansą i wyzwaniem”.

Program konferencji obejmował m.in. wystąpienie Pana Pawła Dębka z Instytutu Edukacji Społecznej- „Kształcenie zawodowe szansą i wyzwaniem”, Pani Anny Chołodeckiej dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu na temat doświadczenia w zakresie współpracy z pracodawcami oraz starszego wizytatora Pani Elżbiety Miodek.

Podsumowania konferencji dokonały panie: Ewa Wolak posłanka na Sejm RP oraz Dolnośląski Kuratora Oświaty- Pani Beata Pawłowicz. Pani Ewa Wolak podziękowała zaproszonym gościom, dyrektorom szkół, pracodawcom za przybycie, merytoryczne przygotowanie konferencji oraz promocję kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku.

Konferencja „Kształcenie zawodowe szansą i wyzwaniem” 2015