Ostatnia modyfikacja: 21 lipca 2015

W trzecim roku realizacji nowych podstaw programowych w sesji letniej 2015 (czerwiec-lipiec) w Centrum udało się sprawnie przeprowadzić egzaminy, aż w 15 kwalifikacjach, do których przystąpiło 526 uczniów.

 

 

 

E.1. Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych.
E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych.
E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych.
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.
E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej.
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich.
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Do pierwszej tak ważnej sesji przygotowywaliśmy się prawie trzy lata, modernizując nie tylko programy nauczania, ale przede wszystkim modernizując pracownie, doposażając je w niezbędny sprzęt, zgodnie ze wskazaniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 W starym systemie przeprowadziliśmy egzamin dla 63 uczniów.