Ostatnia modyfikacja: 27 października 2015

W dniu 16.10.2015 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła się VIII konferencja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod nazwą „Poznaj swojego doradcę kariery”. W konferencji uczestniczyli: dyrektorzy szkół, pedagodzy, koordynatorzy doradztwa zawodowego na terenie gimnazjum oraz wrocławscy doradcy zawodowi i zaproszeni goście. Uroczystość otworzyła Pani dyrektor CKP Anna Chołodecka i zaprezentowała działania promocyjne wrocławskich doradców kariery oraz podjęła temat „Doradztwo i kształcenia zawodowe – szansą i wyzwaniem”. Następnie Pani Ewa Szczęch – dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych UM Wrocławia poruszyła ważne aspekty dotyczące szkolnego doradztwa zawodowego i jego promocji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli wrocławskich szkół. Gościem konferencji była także Pani dr Violetta Drabik-Podgórna z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłaszając prelekcję pod tytułem „Czy możliwe, aby poradnictwo zawodowe było atrakcyjne dla młodzieży? – czyli jak doradca może pokazać się z najlepszej strony”. Podczas konferencji szkolni doradcy zawodowi podzielili się z uczestnikami informacjami na temat swojej pracy z uczniami podczas warsztatów z planowania kariery (przedstawiając przykładowe ćwiczenia, arkusze zajęć, gry edukacyjne). Wystąpiły: Barbara Dziekońska-Łęga – Zespół Szkół nr 14, Dorota Cebulak, Jolanta Wydmuch – Gimnazjum nr 14, Jolanta Kruk, Marta Kaczmarczyk – CKP. W konferencji zabrał głos kierownik MOWAZ – Pan Zdzisław Kolan, informując o zmianach w zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Podsumowania dokonała Pani Magdalena Lazopoulos kierownik działu gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych UM Wrocławia.

Materiały z konferencji do pobrania na stronie internetowej:
http://www.doradcy-wroclaw.pl/wa%C5%BCne-informacje/konferencja-otk-2015/

Rozpoczęte w ten sposób działania OTK 2015 w Centrum Kształcenia Praktycznego z pewnością przyczynią się do promocji doradztwa zawodowego na terenie Wrocławia. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej spotykają się z uczniami klas III gimnazjum na terenie całego Wrocławia promując swoje działania i świadomy wybór kariery, tak ważny dla uczniów i rynku pracy.