Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2015

W dniu 27 marca 2015 r. Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu zostało – Autoryzowanym Partnerem Szkoleniowym niemieckiej firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, producenta jednych z najnowocześniejszych na świecie sterowań i systemów pomiarowych. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości w tym prezesów i właścicieli przedsiębiorstw zajmujących się produkcją bądź dystrybucją technologii CNC. Dzięki statusowi Autoryzowanego Partnera Szkoleniowego CKP we Wrocławiu stało ośrodkiem uprawnionym do prowadzenia szkoleń dla technologów i operatorów CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN.

CKP będzie również miał prawo do wydawania certyfikatów używając oryginalnych druków niemieckiej firmy w imieniu firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH uczniom realizującym zajęcia praktyczne w CKP po zdaniu stosownego egzaminu oraz uczestnikom kursów programowania i obsługi maszynom sterowanych numerycznie. Posiadanie tych umiejętności potwierdzonych certyfikatem znacznie zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy. Dokument wręczył Pan Udo Nowak z Niemiec oraz Panowie Zbigniew Gmaj i Andrzej Durański z „APS Heidenhain Polska”. Dokument odebrała Anna Chołodecka dyrektor CKP Wrocław. Kwalifikowanymi trenerami zostali nauczyciele CKP: Mariusz Bociarski, Roman Fronia, Stanisław Pokutycki oraz Damian Sułkowski.

 

Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu zostało - Autoryzowanym Partnerem Szkoleniowym firmy HEIDENHAINNasz ośrodek został również wpisany na listę autoryzowanych parterów szkoleniowych na portalu szkoleniowym firmy Heidenhain.

Heidenhain Worldwide Search for Coursesorldwide Search for Courses

 Dla zainteresowanych publikujemy prentację poświęconą naszym staraniom w usyskaniu certyfikatu.

Prezentacja „Droga do partnerstwa” – wykonana w Prezi