Ostatnia modyfikacja: 4 listopada 2014

W dniu 24 października 2014 odbyła się szósta edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w ramach którego, Centrum Kształcenia Praktycznego i Departament Edukacji UM Wrocławia zorganizowali konferencję na temat „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”. Wśród 120 zaproszonych osób gościliśmy dyrektorów wrocławskich gimnazjów, szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących, doradców zawodowych, przedstawicieli wszystkich instytucji rynku pracy oraz uczelni. W konferencji wzięli również udział pracodawcy współpracujący z Centrum Kształcenia Praktycznego w realizacji części zajęć praktycznych. Patronat honorowy objął dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia pan Jarosław Delewski.

Podczas konferencji omówiono następujące zagadnienia:

  • prognozowanie liczby pracujących w poszczególnych grupach zawodów w Polsce i województwie dolnośląskim do 2020 roku – dr Łukasz Arendt, Katedra Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego; Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie,
  • jak wrocławska edukacja zaprzyjaźniła się z pracodawcami? – Ewa Szczęch , kierownik Działu ds. Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych,
  • jak pracodawcy zaprzyjaźnili się z wrocławską edukacją? – przedstawiciele pracodawców: Heidenhain Polska, Mercedes-Benz Mirosław Wróbel Sp. z o. o., Volz Hydraulik Sp. z o.o., Elektrotim S.A.,
  • prognozy na rynku pracy Aglomeracji Wrocławskiej – Dariusz Ostrowski, Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej,
  • kompetencje kariery sprzymierzeńcem w budowaniu przyjaźni z rynkiem pracy – dr Joanna Minta, Dolnośląska Szkoła Wyższa,
  • działania i rola doradców zawodowych w przygotowaniu uczniów do świadomych wyborów edukacyjno–zawodowych – Anna Chołodecka, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego.