Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2014

7 marca 2014 r., w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, przeprowadzono etap regionalny konkursu na „Najlepszych Uczniów w Zawodzie Elektryk”. Wzięły w nim udział 4 zespoły ze szkół zawodowych z województwa dolnośląskiego, przygotowany przez nauczyciela Piotra Pogórskiego. Konkurs organizowany był w ramach realizacji projektu UE „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.2), którego Beneficjentem Systemowym jest Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

2014 konkurs1Zespół uczniów przygotowywany przez nauczycieli Centrum oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 18 uzyskał największą liczbę punktów i weźmie udział w etapie wojewódzkim w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Legnicy.