Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2014

 W ostatnim tygodniu listopada 2014r. 80 uczniów, realizujących kształcenie zawodowe w pracowniach Centrum, brało udział w diagnozowaniu ich umiejętności praktycznych przed egzaminem potwierdzającym pierwsza kwalifikację w zawodzie technika mechatronika i montera mechatronika: „Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Z niecierpliwością czekamy na wyniki prawdziwego egzaminu. Diagnozę prowadzili nauczyciele pani Iwona Rabiej, Bronisław Mroczek, Mariusz Gierz.