Ostatnia modyfikacja: 4 listopada 2014

W dniach od 25 do 29 sierpnia 2014 r. w siedzibie Heidenhain w Traunreut odbyły się pierwsze warsztaty CNC. Uczestniczyło w nim czterech nauczycieli CKP, Mariusz Bociarski, Roman Fronia, Stanisław Pokutycki oraz Damian Sułkowski. Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: cykle sondy pomiarowej, obróbka nachylona 3 +2 osie oraz programowanie tekstem otwartym HEIDENHAIN.Zajęcia prowadzili Thomas Zok i Markus Coroniti z wykorzystaniem stacji programowania iTNC530 oraz nowoczesnych obrabiarek CNC.