Ostatnia modyfikacja: 10 grudnia 2012

W dniu 29 listopada 2012 r, doradcy zawodowi zostali zaproszeni do prowadzenia warsztatów w ramach XXV Forum Pedagogów organizowanego przez Uniwersytet Wrocławski.
Tematem wystąpienia przygotowanego przez dyr. Annę Chołodecką była „Rola doradcy zawodowego w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach” Panie Jolanta Kruk, Irena Zaczkiewicz-Kląskała, przygotowały warsztaty dla pedagogów „Badanie predyspozycji zawodowych w kontekście osobowości”.