Ostatnia modyfikacja: 12 marca 2012

W dniu 6 marca 2012 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się:

Sympozjum zorganizowane w ramach cyklu: „Pracodawcy dla placówek kształcenia praktycznego”, na temat: NAJNOWSZE TRENDY I WYMOGI W WYKONAWSTWIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Było ono efektem współpracy nawiązanej przez nauczyciela Centrum pana Piotra Pogórskiego oraz doradcy technicznego Firmy Hensel na województwo dolnośląskie, Pana Gabriela Okińczyca.

sympozjum1 Celem Sympozjum, było zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w wykonawstwie instalacji elektrycznych z funkcją podtrzymania zasilania w trakcie pożaru, a także z nowoczesnymi systemami budowy rozdzielnic niskiego napięcia ENYSTAR i MI Firmy Hensel. Uczestnicy otrzymali także informacje o osprzęcie instalacyjnym i możliwościach jego zastosowania w obrębie systemu zasilania ogniwami fotowoltaicznymi Enysun. Ponadto uczestnicy, nauczyciele kształcenia w zawodzie elektryk, mogli wymienić się doświadczeniami zawodowymi oraz sprawdzić w praktyce (ćwiczenia praktyczne w ramach Sympozjum) zalety montażu nowoczesnych, niskonapięciowych rozdzielnic.

sympozjum2sympozjum3