Ostatnia modyfikacja: 27 października 2012

W ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – OTK 2012 w dniu 19 października 2012 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu odbyła się konferencja na temat: „Przygotowanie ucznia do mobilności na zmieniającym się rynku pracy”.
Zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska związanego z poradnictwem zawodowym, planowaniem kariery i lokalnym rynkiem pracy:

 

 

kariera2W ramach konferencji poruszono następujące treści:

  • Mobilność w Polsce i Europie – Anna Chołodecka, dyrektor CKP,
  • Zawód czy kompetencje? – dr Violetta Drabik-Podgórna, Uniwersytet Wrocławski,
  • Mobilność w projektach unijnych. Przykłady dobrych praktyk – Jan Kamiński, wizytator Kuratorium Oświaty,
  • Co pracodawca ceni bardziej: zawód, czy kompetencje? Justyna Miazek – Menedżer ds. Rekrutacji i Dostosowania Personalnego, Janusz Jesionek prokurent Volz Hydraulik Sp. z o.o., Heike Uhe – Niemiecko – Polska Kooperacja Gospodarcza.
  • Poradnictwo na odległość, jako narzędzie wspierające rozwój kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy – Urszula Jadowska, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Konferencja zakończyła się debatą poświęconą tematyce kształtowania mobilności u uczniów – dyskusja z udziałem zaproszonych gości, moderatorem dyskusji była Pani dr Violetta Drabik-Podgórna z Uniwersytetu Wrocławskiego.