Ostatnia modyfikacja: 20 marca 2012

W marcu doradcy CKP we Wrocławiu włączyli się w realizację projektu realizowanego przez MEN w ramach Działania 3.4.

Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.2. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków UE. Koordynatorem projektu jest Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Koweziu.

dsc 1769 Projekt skierowany był do uczniów trzeciej klasy gimnazjum. Celem projektu było promowanie kształcenia zawodowego i kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły zawodowej.
W trakcie realizacji programu uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zajęciach w pracowniach Centrum a doradcy zawodowi. przedstawili korzyści płynące z wyboru kształcenia w szkole zawodowej i zachęcali uczniów do podjęcia nauki w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej.