Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2012

Konferencja w ramach programu LIFELONG LEARNING (LLP) – Leonardo da Vinci odbyła się w dniach 13-16 marca 2012 r. w Lüneburgu. Temat konferencji to „Mobility in Europe”.
W konferencji wzięło udział 153 przedstawicieli beneficjentów projektu z regionów. Wśród reprezentantów Dolnego śląska znalazła się m.in. dyrektor CKP Anna Chołodecka oraz dyrektor EZN Dorota Wilińska. Uczestnicy konferencji pracowali w ramach grup roboczych obradujących w ustalonych obszarach sektorowo – branżowych.
Organizatorem konferencji było Ministerstwo Edukacji Dolnej Saksonii.