Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2012

W dniach 22 listopada – 10 grudnia 2012 r. odbył się odbiór wyposażenia pracowni specjalistycznych w ramach projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”.
Program modernizacji kształcenia zawodowego w regionie został przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z powiatami. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 7: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”.
Miasto Wrocław sfinansowało modernizację budynku „C” w CKP Wrocław, w którym powstały super nowoczesne pracownie wyposażone min. w sprzęt otrzymany z projektu.

modernizacja2Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu otrzymało wyposażenie do 9 pracowni specjalistycznych.

  • Pracownia obróbki cieplnej i plastycznej,
  • Pracownia obrabiarek konwencjonalnych,
  • Pracownia automatyzacji procesów,
  • Pracownia instalacji elektrycznych,
  • Pracownia maszyn elektrycznych,
  • Pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki,
  • Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych,
  • Pracownia urządzeń techniki komputerowej,
  • Pracownia telekomunikacji,