Ostatnia modyfikacja: 27 października 2012

W dniach 12-13 października 2012 w godzinach od 10:00 – 18:00 na Placu Solnym odbyła się Kampania Informacyjna Komisji Europejskiej „Mobilna Młodzież”, której organizatorem były Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia we Wrocławiu.
Celem kampanii była promocja mobilności edukacyjnej i zawodowej młodych ludzi w Europie w ramach strategii „Europa 2020”.

 

kampania2Prezentowane były m.in.:

  • oferta kształcenia zawodowego we Wrocławiu z uwzględnieniem nowych zawodów, klas dedykowanych oraz zmian systemowych od 1 września 2012;
  • oferta kształcenia ogólnego uwzględniająca w szczególności kształcenie w programach międzynarodowych i dwujęzycznych;
  • programy unijne na rzecz podwyższenia jakości edukacji oraz zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy;
  • działania wrocławskich doradców zawodowych.

Doradcy zawodowi zatrudnieni w MOWAZ-ie w CKP we współpracy z pracownikami z Wydziału Edukacji przygotowali i obsługiwali jedno ze stanowisk.