ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Warsztaty edukacyjne w Grong videregående skole w Norwegii w ramach projektu Train the skills 2

W dniach 27.11 – 02.12.2022 r. w ramach projektu Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej 6 nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego uczestniczyło w warsztatach edukacyjnych w Grong videregående skole w Norwegii. Podczas wymiany nasi partnerzy z Grong poza prezentacją swojej szkoły i norweskiego systemu oświaty zaprosili naszych nauczycieli także do zwiedzenia elektrowni wodnej w Fiskumfoss oraz Centrum Kultury Południowych Lapończyków. W styczniu 2023 r. planowane jest zorganizowanie w Centrum Kształcenia Zawodowego seminarium podsumowującego na którym zostaną omówione rezultaty projektu a także podobieństwa i różnice w podejściu do kształcenia zawodowego. Projekt „Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 41 950 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. The project „Train the skills 2 – increasing the competence of teachers in the field of electricity and energy through the exchange of Polish-Norwegian experience in vocational education” benefits from a grant of EUR 41,950 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-energetycznym poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegii. The aim of the project is to improve the professional competencies of 11 teachers from the Partnership’s schools in the electrical and energy area through participation in educational workshops, which are an exchange of vocational education experiences between…

Warsztaty edukacyjne dla gości z Norwegii w ramach projektu Train the skills!

W dniach 14 – 18.11.2022 r. w ramach projektu edukacyjnego Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym gościliśmy w Centrum delegację nauczycieli z norweskiego miasta Grong. Norwescy nauczyciele uczestniczyli w zajęciach organizowanych w Centrum oraz Zespole Szkół nr 18.  Gościom zaprezentowano między innymi zasady zdobywania kwalifikacji zawodowych w Polsce poprzez umożliwienie udziału uczestników w charakterze obserwatorów w egzaminie próbnym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. W czasie pobytu, dzięki uprzejmości pracodawców (ZAE, Tauron Dystrybucja S.A.) współpracujących z nasza placówką, nasi goście mieli okazję zwiedzić zakład produkcyjny firmy ZAE oraz nowoczesne centrum sterownia siecią elektroenergetyczną.  W styczniu w ramach projektu planowana jest wizyta polskiej delegacji w Norwegii. Projekt „Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 38 525 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. The project „Train the skills! – Enhancing Teachers’ Competencies in Electrical Engineering as an Exchange of Polish-Norwegian Experiences in Vocational Education” benefits from a grant of €38,525 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-elektronicznym w okresie lipiec – grudzień 2022 poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegi. The aim of the project is to increase the professional competence of 9 teachers from the Partnership’s schools in the…

Ogólnopolski Tydzień Kariery w CKZ: „Złap za stery do swojej kariery”

21 października w Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyła się konferencja pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery”. Wydarzenie zainaugurowała dyrektor CKZ Pani Anna Chołodecka, która przywitała gości, prelegentów oraz uczestników spotkania: nauczycieli, doradców i uczniów wrocławskich szkół podstawowych. Podczas wystąpienia dr Anetty Pereświet – Sołtan (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), uczestnicy byli zachęcani do pogłębionej aktywności w różnych obszarach swojego życia, refleksji nad znaczeniem samoświadomości, samosterowności, poczucia własnej wartości i znaczenia pozytywnego myślenia  w planowaniu kariery. Obecny na konferencji przedstawiciel rynku pracy Pan Tomasz Chodor z Tauron Dystrybucja S.A. podzielił się tym jak wyglądała jego osobista ścieżka kariery natomiast Mateusz Hady z firmy 3M zaprezentował możliwości rozwoju w jego firmie oraz zwrócił uwagę na istotną rolę kobiet w naukach ścisłych. O swojej krętej ścieżce kariery i wykorzystywaniu nadążających się okazji opowiedziała Ewelina Wyspiańska-Trojniarz (SCRUM Master) a przepisem na sukces zawodowy podzielił się Krzysztof Maria Wysocki (Project Manager-Wystawa Pająków), wskazując jak ważna jest wiara w siebie, podejmowanie prób, kreatywność i konsekwencja w życiu Po konferencji obecni uczniowie i nauczyciele zostali wprowadzeni w tajniki automatyki, zwiedzając pracownię “Automatyk Przyszłości” i najnowszą pracownie CNC.

Wizyta delegacji norweskiej w ramach projektów Train the skills 2 i Train the skills!

W dniach 26 – 30.09.2022 r. gościliśmy w Centrum delegację nauczycieli z norweskiego miasta Grong. Wizyta była częścią projektu edukacyjnego Train the skills 2 – mającego na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli z branży elektryczno-energetycznej poprzez wymianę doświadczeń z zakresu realizacji kształcenia zawodowego. W czasie pobytu nasi goście, dzięki uprzejmości pracodawców (3M, Tauron Dystrybucja S.A.) współpracujących z nasza placówką, mieli okazję zwiedzić wrocławską fabrykę 3M oraz elektrownię wodą w Pilchowicach.  Ponadto norwescy nauczyciele uczestniczyli w zajęciach z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz wykonywania instalacji elektrycznych, dzięki czemu mogli poznać zasady realizacji zajęć praktycznych i modułowych. Pod koniec października planowana jest rewizyta polskiej delegacji. Projekt „Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 41 950 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. The project „Train the skills 2 – increasing the competence of teachers in the field of electricity and energy through the exchange of Polish-Norwegian experience in vocational education” benefits from a grant of EUR 41,950 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-energetycznym poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegii. The aim of the project is to improve the professional competencies of 11 teachers from the Partnership’s schools in the electrical and energy area through participation in educational workshops,…

Tydzień Praw Dziecka w CKZ

Po raz pierwszy w CKZ po nadzorem wicedyrektora Mariana Ramuta i pedagog Ewy Wolniak, w dniach 24-31.05.2022 r. zorganizowano „Tydzień Praw Dziecka – miesiąc/rok/na zawsze”. Celem wydarzenia było uświadomienie uczniom i pracownikom, jak ważne jest poszanowanie praw dziecka. Niestety coraz bardziej zauważamy, że prawa te są często nieprzestrzegane i łamane. Przykładem takim może być łamanie praw dziecka w czasie wojny w Ukrainie. W tygodniu praw dziecka zaplanowaliśmy różne działania – w tym konkurs na znajomość praw, który złożony był z dwóch etapów. Pierwszy wyłonił zwycięzców z pięciu szkół: EZN, LZN, ZSTiE, ZS18 i ZS2, a drugi etap zakończył się 31.05. 2022 r. finałem gdzie pierwsze miejsce ex aequo zajęli uczniowie z ZS2 i LZN. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Dyrektora CKZ. Ponadto w czasie trwania Tygodnia Praw Dziecka w CKZ uczniowie i nauczyciele mogli zapoznać  się z problematyką praw dziecka poprzez materiały informacyjne umieszczone na tablicach ogłoszeń czy materiały i prezentacje o Deklaracji praw dziecka przesłane przez dziennik Librus.

CKZ © 2024
Skip to content