Ostatnia modyfikacja: 16 marca 2020

Drodzy Uczniowie,

w związku z zamknięciem szkół i pandemią koronawirusa oraz zgodnie z rekomendacją władz centralnych i lokalnych dot. nie przemieszczania się oraz nie przebywania w skupiskach ludzi, podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu realizacji kursów języka angielskiego branżowego, na które zostaliście Państwo zrekrutowani w ramach projektu „Od stażysty do specjalisty”.

Datę rozpoczęcia kursów ustalimy w porozumieniu ze szkołami oraz szkołą językową obserwując bieżący rozwój sytuacji.

Dziękujmy za zrozumienie.