Ostatnia modyfikacja: 14 stycznia 2021

Wkrótce ruszamy z rekrutacją do II edycji projektu „Od stażysty do specjalisty”

– masz 15-24 lata?
– jesteś uczniem szkoły objętej projektem?*
– kształcisz się w jednym z obszarów kształcenia (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 13.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego): mechaniczny i górniczo-hutniczy, elektryczno-energetyczny, budowlany, administracyjno-usługowy, turystyczno-gastronomiczny

A dodatkowo:

– Twoja kariera zawodowa nie jest Ci obojętna?
– chcesz podnieść swoje kwalifikacje?
– zależy Ci na zdobyciu doświadczenia zawodowego?
– chcesz „dorobić” do kieszonkowego?

Projekt „Od stażysty do specjalisty” jest stworzony dla Ciebie!

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na naszej stronie internetowej stronie oraz u Lidera szkolnego.

UWAGA: Rekrutacja rozpocznie się 20.01.2021 i potrwa do 29.01.2021 włącznie!

*  Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych, Technikum nr 2 i Branżowa szkoła I st. nr 2 w Zespole Szkół Nr 2, Technikum nr 9 i Branżowa szkoła I st. nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych, Technikum nr 16 w Zespole Szkół Nr 3, Technikum nr 12 i Branżowa szkoła I st. nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych, Technikum Nr 15