Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2021

Drodzy stażyści,

Po zakończonym stażu prosimy o przesyłanie na adresy email odpowiednich pracowników projektu skanów/wyraźnych zdjęć dokumentacji stażowej tj.:

  • listy obecności
  • dziennika stażu
  • zaświadczenia (obie strony)

Na podstawie skanów dokonana zostanie weryfikacja poprawności prowadzonej dokumentacji, a w dalszej kolejności poprosimy Was o dostarczenie kompletu oryginalnych dokumentów do naszego biura.