Ostatnia modyfikacja: 10 grudnia 2019

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Aktywności Zawodowej z CKP zorganizowali 19 października 2018 r. warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. Natomiast w dniu 26 października 2018 r. X konferencję dla wrocławskich doradców zawodowych.

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych na temat „Bądź architektem swojego szczęścia” były okazją do rozmów, czym dla młodego człowieka jest szczęście.

Konferencję otworzyła dyrektor Centrum – pani Anna Chołodecka W swoim wystąpieniu „Roboty zagrożenie, czy wybawienie dla ludzi” powiązała osiągnięcia współczesnej rewolucji cyfrowej z zagrożeniami dla poczucia bezpieczeństwa młodego pokolenia wskazując na  rolę doradców w  przygotowaniu dzieci i młodzieży do tych błyskawicznych zmian. Natomiast Pani dr Joanna Minta z Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW we Wrocławiu mówiła o budowaniu szczęścia z perspektywy różnych koncepcji poradnictwa kariery. Podkreśliła rolę doradców w kształtowaniu postaw wzmacniających ucznia w dążeniu do swojego  szczęścia.  Przeprowadziła również dla doradców warsztaty na temat „Jak wspierać ucznia w rozpoznawaniu i rozwijaniu cech ułatwiających budowanie własnego szczęścia”. 
 

Podczas Konferencji głos zabrała dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia- Pani Ewa Szczęch, która wyraziła podziękowania doradcom za ich pracę i zachęcała do wysiłku na rzecz rozbudzania u uczniów wrażliwości na drugiego człowieka. Zwróciła uwagę na lawinowo rosnącą liczbę uczniów wymagających wsparcia, wskazując na duże pole do działania przez doradców. okazją do rozmów, czym dla młodego człowieka jest szczęście.

Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć nową pracownię Centrum Nowoczesnych Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC otwartą w dniu 18 października 2018r. w CKP, w której wrocławscy uczniowie szkól kształcących w zawodach mechanicznych, elektronicznych i elektrycznych już odbywają praktyczna naukę zawodu.